Copyright: Markus Varesvuo

Estonia, 3.6.2004.

Canon EOS 1D mkII